THÔNG TIN TÀI KHOẢN

TÊN CTY: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VÀ CHỐNG THẤM TRÍ SƠN
SỐ TK : 60210000122956 – NGÂN HÀNG BIDV CN NHA TRANG

TÊN CÁ NHÂN: TRẦN PHẠM CAO THẮNG
SỐ TK : 1110111818515 – NGÂN HÀNG MB CN NHA TRANG

TÊN CTY: CÔNG TY TNHH TMDV TRÍ SƠN
SỐ TK : 60110000056492 – NGÂN HÀNG BIDV CN KHÁNH HÒA
SỐ TK : 4700201010187 – NGÂN HÀNG AGRIBANK CN KHÁNH HÒA

TÊN CÁ NHÂN: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
SỐ TK : 0061001000918 – NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CN KHÁNH HÒA

TÊN CTY: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU & GIẢI PHÁP SEA VIỆT NAM
SỐ TK : 688602223777 – NGÂN HÀNG VIETINBANK CN KHANH HÒA
SỐ TK : 60210000006777 – NGÂN HÀNG BIDV CN NHA TRANG

TÊN CÁ NHÂN: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
SỐ TK: 107882223777 – NGÂN HÀNG VIETINBANK CN KHÁNH HÒA
SỐ TK: 60210002106868 – NGÂN HÀNG BIDV CN NHA TRANG