Sea Grout vữa bê tông chống co ngót

Sea Grout là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, tự san bằng, bù co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ môi trường tại chỗ.

Danh mục:
Gọi cho chúng tôi